Archiv 25.03.2013

Die Kamera

© Bild: Thomas Prenner

1 / 5
©Thomas Prenner

Sony RX1

©Thomas Prenner

Sony RX1

©Thomas Prenner

Sony RX1

©Thomas Prenner

Sony RX1

©Thomas Prenner

Sony RX1 Objektiv

( futurezone ) Erstellt am 25.03.2013