© Thomas Prenner/futurezone

Archiv
06/10/2012

Das Design des Lumia 610

von Michael Leitner

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 610