© Thomas Prenner

Archiv
03/16/2013

Das Lumia 620 in Bildern

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620